Sebeobrana pro ženy

Sebeobrana a boj z blízka

Boj s krátkou tyčí

Boj s nožem

Profesní sebeobrana

Další kurzy, výcviky a semináře, které přizpůsobujeme konkrétním tématům, poskytujeme po dohodě s klienty.

Naše kurzy a semináře jsou zaměřeny na určitá témata v závislosti na konkrétních potřebách posluchačů, studentů. Někdy se ovšem nezaměřujeme na konkrétní téma a situace, ale snažíme se našim studentům podat neskreslený pohled na všeobecnou problematiku sebeobrany. V jiných případech kurzy zaměřujeme na úzce specifikované téma, kterým se zabýváme mnohem podrobněji. Toto využívají především zaměstnanci určitých profesí, kde je výskyt konkrétních situací daleko častější a proto je třeba se na tyto situace připravit důkladněji.
Poměr mezi praktickými nácviky a teorií závisí na konkrétních potřebách daného tématu a možnostech studentů.