Výcviková činnost

 

Poskytujeme výcvikovou činnost pro jednotlivce i skupiny a to v oblasti sebeobrany a bojových umění.

Naše kurzy a semináře jsou zaměřeny na určitá témata v závislosti na konkrétních potřebách posluchačů, studentů. Někdy se ovšem nezaměřujeme na konkrétní téma a situace, ale snažíme se našim studentům podat neskreslený pohled na všeobecnou problematiku sebeobrany. V jiných případech kurzy zaměřujeme na úzce specifikované téma, kterým se zabýváme mnohem podrobněji. Toto využívají především zaměstnanci určitých profesí, kde je výskyt konkrétních situací daleko častější a proto je třeba se na tyto situace připravit důkladněji. Poměr mezi praktickými nácviky a teorií závisí na konkrétních potřebách daného tématu a možnostech studentů.