Detektivní služby

Detektivní služby patří mezi velice specifické činnosti a proto je máme zcela odděleny od bezpečnostních služeb a služeb ostatních. Této problematice se u nás věnují lidé, kteří se s detektivními službami setkali převážně u státních složek.

Detektivní služby - nabídka:

  • sledování nevěrných partnerů, osob a majetku
  • zjišťování pobytu a identifikace osob
  • vyhledávání odposlechových zařízení
  • zjišťování informací o obchodních partnerech a jejich současné nebo předešlé činnosti. Jsme schopni zjistit rozsáhlé informace.

Informace a to i takové, které nelze obvykle zjistit, získáváme několika způsoby:

  • sami šetřením v místě pohybu osob, informací,…..
  • spoluprací s našimi externími pracovníky, kteří se lépe pohybují v daném prostředí
  • ze zdrojů veřejně dostupných
  • z dalších nám dostupných zdrojů

Lidé v naší detektivní agentuře

V případech, kdy je nutné nasazení externistů, jsou tito lidé informováni pouze o své části úkolu, takže nedochází ke zbytečnému rozšiřování okruhu lidí, kteří by o celém případu věděli.

Technika detektivní agentury

Technika, kterou naše detektivní agentura používá je na špičkové úrovni. Jde o statisícovou investici, která ovšem práci detektivů a celé detektivní agentury velice usnadňuje a to především při pohybu v terénu. Tím je dosahováno velice dobrých výsledků.

Detektivní služby - logoInformace vždy zpracujeme, vyhodnotíme a výsledek Vám předáme.
Za společnost:
Tomáš Pícha (jednatel)