Přeprava cenných zásilek a finančních hotovostí

Služba přepravy hotovosti a cenin je určena pro banky, obchody, organizace státní správy, firmy a podnikatele, ale také pro všechny, kteří při své činnosti potřebují bezpečně přemisťovat hotovost, nebo jiné ceniny. Využitím služeb se klient zbavuje starostí o to, jak časově zaručit doručení zásilky na určené místo, nenese rizika reálně hrozících škod a ztrát, nevystavuje sebe ani své zaměstnance nebezpečí loupežného přepadení, ušetří za nákup techniky a zařízení potřebného pro přepravu cenných zásilek a za pojištění. Doprovodnou službou je přeprava listovních zásilek (účetních dokladů, faktur, dodacích listů a dalších dokumentů).

Při přepravě cenných zásilek, popř. finančních hotovostí se postaráme o ozbrojený doprovod mezi určenými místy po celé ČR.
Hlavním cílem je dopravit zásilku na místo určení v pořádku a v určenou hodinu. Na tyto doprovody jsou pracovníci ozbrojeni krátkou kulovou zbraní, neprůstřelnou vestou, apod.

Přeprava je prováděna dvojím způsobem:

Přeprava za účasti zákazníka:

je realizována pracovníky naší bezpečnostní agentury, kteří poskytují doprovod a ochranu zákazníka, který převáží hotovost nebo jiné ceniny. V tomto případě pracovník bezpečnostní agentury nepřebírá zásilku od zákazníka.

Přeprava bez účasti zákazníka:

je realizována výhradně pracovníky naší bezpečnostní agentury, kteří přebírají bezpečnostní vak nebo bezpečnostní zavazadlo v neporušeném stavu a dopraví jej v neporušeném stavu na místo určení.

Způsob přepravy

Způsob přepravy, počty ozbrojených zaměstnanců, počet vozidel a ostatní technické prostředky jsou dány předpisy na přepravu finančních hotovostí a cenin v souladu s pojistnými podmínkami bezpečnostní agentury a pojišťovny.

Ceny

Cena služby závisí na rozsahu a četnosti přeprav, výši přepravované částky a místě určení. Přepravu provádí min. dva zaměstnanci bezpečnostní agentury.