Ochrana a střežení majetku

Spočívá v osobní přítomnosti našeho zaměstnance v prostorách Vašeho podniku, nebo objektu. Pracovníci naší agentury v rozsahu stanoveném směrnicemi a zákony ČR, především zabraňují krádežím, ztrátám, zneužití, poškození, nebo zničení majetku objednavatele, neoprávněnému vstupu osob do objektu a poskytují osobní ochranu zaměstnancům objednavatele v případě jejich ohrožení, nebo napadení jinými osobami.

Ostraha objektů služebním psem

Služba může být doplněna služebním psem. Pro kontrolu výkonu našich pracovníků můžeme dle Vašich přání využívat elektronický obchůzkový systém, který objektivně zdokumentuje průběh služeb. Podle potřeby a požadavků zákazníka jsou naši zaměstnanci vybaveni obuškem, pouty, slzotvornými prostředky, svítilnami popřípadě krátkou, nebo dlouhou kulovou zbraní. Naše zaměstnance vybavujeme značkovými oděvy.

Recepční služby

  • Evidence návštěv.
  • Obsluha technických prostředků.
  • Obsluha telefonní ústředny.
  • Obsluha a kontrola průmyslové televize.
  • Poskytování informací návštěvám.