Poradenství

Informační a poradenská činnost

     Každoročně se snažíme absolvovat několik veletrhů a výstav zaměřených na ochranu majetku a osob, dále se účastníme různých odborných přednášek o novinkách v oblasti bezpečnosti. Díky tomu Vám můžeme nabídnout odborné poradenství na vysoké kvalitativní úrovni. Vypracujeme bezpečnostní analýzu, vyhodnotíme bezpečnostní rizika a nabídneme nejlepší způsob ostrahy Vašeho majetku. Tyto služby poskytujeme zdarma.

Důležitá je pro nás komunikace s klientem

     Snažíme se pravidelně setkávat s Vámi a vyhodnocovat oboustranné poznatky, související s ostrahou Vašeho majetku (firmy, společnosti, apod.). Získané poznatky předáváme našim pracovníkům a snažíme se splnit Vaše požadavky spojené s působením naší agentury u Vás.