Pojištění a odpovědnost bezpečnostní agentury

Společnost FOBOS-THOR s.r.o. má pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z dob trvání pojištění. Limit pojistného plnění činí 5.000.000,-Kč. Dále máme dodatkové pojištění odpovědnosti: Odpovědnost za škodu způsobenou odcizením věci ve střeženém objektu při výkonu strážní služby.

Ke každé zakázce však přistupujeme individuálně, a proto rozsah a typ pojištění upravujeme dle aktuální potřeby a nutnosti. Jednotlivé částky pojištění se dají navýšit. Tímto se od drtivé většiny bezpečnostních agentur odlišujeme. Některé dokonce tvrdí, že pojistit střežený majetek nelze.