Bezpečnostní služby

FOBOS - THOR s.r.o. - představení bezpečnostní agentury

Vážení, jsme velmi potěšeni, že Vám můžeme představit naši společnost.
Naše bezpečnostní agentura vznikla v roce 2004 z fy Tomáš Pícha - bezpečnostní agentura a poté FOBOS GROUP s.r.o.. V minulosti jsme se zabývali především hlídáním koncertů, nočních podniků, módních přehlídek, ochranou osob a detektivní činností. V roce 2008 v závislosti na měnících se podmínkách a potřebách došlo ke strukturálním a personálním změnám a vznikla firma FOBOS-THOR s.r.o.. Došlo i k rozšíření poskytovaných služeb. Výše uvedenou činností se zabýváme i v současnosti. V poslední době se také zaměřujeme na poskytování služeb pro firmy a podniky, které využívají služeb bezpečnostních agentur k ochraně svého majetku.

Kvalita bezpečnostní agentury především !

Politika naší bezpečnostní agentury je založena na kvalitě poskytovaných služeb a na profesionálním přístupu všech zaměstnanců.

Přesto, že patříme mezi menší bezpečnostní agentury, jsme schopni Vám své služby poskytnout po celé ČR. Naším cílem je zajištění nerušeného provozu Vašich firem, společností, úřadů, včetně ochrany životů a zdraví pracovníků a klientů těchto subjektů. Jsme seriozním profesním partnerem našich zákazníků, poskytující integrované služby bezpečnosti a ochrany na vysoké úrovni. Našim zájmem je poskytovat nejlepší bezpečnostní řešení s přizpůsobením se ke specifickým potřebám našich klientů.

Dokážeme se přizpůsobit klientům z Prahy, Brna, Ostravy či jiných lokalit. Bezpečnostní agentura Fobos-Thor nezná hranic a zajištění kvalitního zabezpečení firem, lidí i objektů je naší prioritou.

Bezpečnostní služby - logo

Za společnost:
Tomáš Pícha (jednatel)