Bezpečnostní agentura Praha, Bezpečnostní služby, Ostraha objektů

Bezpečnostní služby

Naše bezpečnostní agentura vznikla z fy Tomáš Pícha - bezpečnostní agentura (založena v roce 2004) a poté Fa FOBOS GROUP s.r.o.. V minulosti jsme se zabývali především hlídáním koncertů, nočních podniků, módních přehlídek, ochranou osob a detektivní činností. V roce 2008 v závislosti na měnících se podmínkách a potřebách došlo ke strukturálním a personálním změnám a vznikla firma FOBOS-THOR s.r.o.. Nejužší vedení však zůstalo beze změn.

Výcviková činnost

Poskytujeme výcvikovou činnost pro jednotlivce i skupiny a to v oblasti sebeobrany. Náš systém je založen především na reálných situacích a vychází ze zkušeností, které jsme za více jak desetiletou profesní kariéru získali. Jsme schopni zaměřit výcvik podle požadavků na určité téma.

Detektivní služby

Problematikou detektivních služeb spolu se sběrem informací jsme se začali zabývat v roce 2005 a v současné době jsme schopni díky technice a lidem, kteří mají dlouholeté zkušenosti především ze státních složek, Váš požadavek na detektivní služby vyhodnotit a zpracovat na profesionální úrovni.

Bezpečnostní služby | Bezpečnostní agentura Praha

Od začátku vzniku naší agentury dochází k neustálému vylepšování služeb v oblasti bezpečnosti a je naším cílem nabízet veškeré činnosti bezpečnostní služby na vysoké profesionální úrovni. Především vedení společnosti a vedoucí pracovníci se neustále vzdělávají v oblasti bezpečnostní služby a ostrahy objektů. Neustále reagujeme na měnící se požadavky a potřeby zákazníků. Všichni naši zaměstnanci jsou v produktivním věku.

Bezpečnostní agentura a kvalita bezpečnostní služby

Jsme malá společnost - bezpečnostní agentura, a proto je pro nás snazší rychleji a pružněji reagovat na Vaše potřeby a požadavky na ostrahu objektů či jakýchkoliv bezpečnostních poadavků. Naše bezpečnostní agentura je složena ze členů, kteří mají dlouholeté zkušenosti v komerční bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že je přímá kontrola mezi vedením společnosti a našimi zaměstnanci, jsme schopni daleko snáz udržet služby na profesionální úrovni, což je pro nás prioritou. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a v případě potřeby řešíme vzniklé situace okamžitě.

Detektivní služby | Výcviková činnos

Na tyto dvě související, ale zároveň rozdílné činnosti, tedy detektivní služby a výcviková činnost máme vytvořeny dva samostatné týmy lidí, kteří spolu do jisté míry spolupracují. V případech, kdy je nutné nasazení externistů, jsou tito lidé informováni pouze o své části úkolu, takže nedochází ke zbytečnému rozšiřování okruhu lidí, kteří by o celém případu věděli. Toto se týká zejména detektivních služeb.

Zaměření bezpečnostních a detektivních služeb

Zaměřujeme se na poskytování těchto služeb:
osobní ochrana, zabezpečení kulturních a společenských akcí, ochrana a střežení majetku, přeprava cenných zásilek, sledování nevěrných partnerů, osob a majetku, zjišťování pobytu a identifikace osob, vyhledávání odposlechových zařízení, zjišťování informací o obchodních partnerech a jejich současné, nebo předešlé činnosti. Jsme schopni zjistit rozsáhlé informace.

Nikdy neupřednostňujeme finanční stránku, naší prioritou je profesionalita !